Placering om bord

Airbus 360-film

Bevægelseshæmmede passagerer tages om bord først for at give tid til at finde sig tilrette inden øvrige passagerer ankommer. Vi beder derfor at bevægelseshæmmede passagerer indfinder sig ved gaten senest 60 minutter inden afgang.

For passagerer, som ikke selv kan komme til nødudgangen uden hjælp, gælder specielle siddepladsregler. Man har mulighed for at sidde hvor som helst i flyet, dog ikke i direkte forbindelse med en nødudgang. For dig, som er enten syns- eller hørehandicappet, gælder disse regler ikke. Har du derimod både et syns- og hørehandicap, omfattes du af disse regler og må ikke sidde ved en nødudgang.

Visse siddepladser er bedre egnede for bevægelseshæmmede. Disse siddepladser gør det lettere både for den  bevægelseshæmmede samt for medpassagerer.

Bemærk at kabinepersonalets muligheder for at hjælpe om bord er begrænset til mere enkel assistance.