Miljø

Miljø

En bedre rejse
Sammen med vores søsterselskab, Apollo Group arbejder Novair målrettet efter en bedre rejse. Vi vil sikre de rejsende tiltrængt hvile og afslapning, sigte mod at så mange som muligt af os kan komme ud og se verden, og derved forstå lidt bedre, hvordan mennesker fra forskellige kulturer tænker og føler. Dette skal ske med lavest mulige omkostninger for vores fælles miljø og fremtid. Vi giver derfor vores passagerer mulighed for at kulstofkompensere deres rejser gennem GreenSeat.

GreenSeat

Vi samarbejder med den globalt aktive hollandske Green Seat organisation, der er en del af Climate Neutral Group. De håndterer betalingen fra de rejsende, og udligner din rejse ved at benytte beløbet; hovedsageligt til genplantning og investeringer i nye teknologier inden for vedvarende energi. Du kan vælge to niveauer for kompensation. Enten kan du kompenserer for emissionen af CO2 (kuldioxid), eller kompensere for eventuelle skadelige emissioner.

Ifølge en uafhængig undersøgelse foretaget af KPMG, går 98,3 procent af de penge, der betales af de rejsende gennem Green Seat, direkte til klimaforbedringsprojekter, som er certificeret i henhold til de mest skærpede regler, Gold Standard, VCS og CDM. Læs mere på: Climate Neutral Group.

Kompenser for miljøet ombord på flyet

Har du ikke valgt at kompensere for klimaet gennem GreenSeat.com, så tilbyder Novair at du kan kompensere mens du er ombord på vores flyvninger. Som en kvittering får du vores bogmærke lavet i miljøvenligt papir. Det sortiment vi tilbyder de rejsende ombord indeholder en række produkter, hvor en en del af salgsprisen er øremærket til GreenSeat. De beløb vi modtager for miljøkompensation ombord samt fra salget af øremærkede produkter går til GreenSeats projektet Compost Egypt.

Hvad gør vi selv?
enbattreresa.se kan du læse om de forskellige projekter, hvori Novair deltager for at skabe en mere bæredygtig rejseform til gavn for miljøet.

Hos Novair og vores søsterselskab, Apollomiljøkompenserer vi for vores udledning af drivhusgasser, når vi er på arbejdsrelaterede rejser. Pengene går til GreenSeats projektet Compost Egypt.